Navigation


RSS: НовиниЦени на превозните документи в МГТ в София

30.11.2012 15:56 Транспорт / Масов градски транспорт Калин

 

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ ЦЕНА /лв./
1. БИЛЕТИ
1.1 За еднократно пътуване 1.00
1.2 За еднократно пътуване, продаван от водача 1.00
1.3 За еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваите 1.00
1.4 За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен” ЕАД - за метро 1.00
1.5 За еднократно пътуване, издаван от стационарен Билетен автомат 1.00
1.6 Билет с талони за десет еднократни пътувания за един пътник 8.00
1.7 Електронен билет за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси 8.00
1.8 Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро 8.00
1.9 За еднократно пътуване, продаван от контрольор по редовността на пътниците 20.00
1.10 За нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваи 1.00
2. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО РЕДОВНА ТАРИФА  Персонализирани Неперсонилизирани
2.1 Еднодневна -  за всички линии 4.00
2.2 Месечна - за една линия наземен транспорт 23.00 28.00
2.3 Месечна - за метро (до 31.08.2012 г.) 23.00 28.00
2.4 Месечна - за метро (от 01.09.2012 г.) 35.00 42.00
2.5 Месечна - за всички линии 50.00 60.00
2.6 Тримесечна - за всички линии 130.00 156.00
2.7 Шестмесечна - за всички линии 255.00 306.00
2.8 Годишна /дванадесет месеца/ - за всички линии 500.00 600.00
3. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА - ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ Един месец всички линии Един месец една линия /от наземен транспорт или от метро/
3.1 Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VІ от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс 26.00 11.00
3.2 Студенти 21.50 9.00
3.3 Докторанти 35.00 16.00
3.4 Ученици    
  ученическа карта 20.00 9.00
  ученическа/и/ карта/и/ за един месец всички линии, закупена/и/ с 1 месечна абонаментна карта  за всички линии персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител 10.00 -
3.5 Ученици от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и СУПЦ по чл.21, ал.1, т.11 от наредбата 5.00 -
3.6 Спасители на ПКСС 21.00 -
3.7 Членове на семействата /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТ 26.00 -
3.8 Хора с увреждания с намалена работоспособност:     
  от 50% до 70,99% 20.00 -
  от 71% до 90% 6.00 -
  над 90% без право на чужда помощ 6.00 -
  над 90% с право на чужда помощ, ползващ придружител/и/ 8.00 -
  над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/ 6.00 -
3.9 Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане 6.00 -
3.10 Приемен родител по чл.21, ал.1, т.11а от наредбата 6.00 -
3.11 Лица над 68 години 8.00 -
3.12 Лица по чл.21а от наредбата 0.00 -
ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ ЦЕНА /лв./
4. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ - ГОДИШНИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ
4.1 Ветерани от войните 0.00
4.2 Военноинвалиди и военнопострадали 0.00
4.3 Държавни служители по чл.209 от ЗМВР 0.00
4.4 Държавни служители по чл.80 от ЗДА "НС" 0.00
4.5 Пенсионери на ГТ 280.00
4.6 Лица, наградени със званието "Почетен гражданин на София" 0.00

Електронен носител - 2.00лв.

http://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/tarifa-i-prevozni-dokumenti/46/tarifa


Масов градски транспорт

Масов градски транспорт в София


Контрол по редовността на пътниците
Превозни документи
Цени на превозните документи


Профил

Влезете във форума, за да видите профила си.

Реклама


Времето